Tête à tête. Lola Berenguer + Pepa Satué

TÊTE À TÊTE: LOLA BERENGUER + PEPA SATUÉ

Per primera vegada, al llarg de les seves extenses i intenses trajectòries, les artistes andaluses LOLA BERENGUER i PEPA SATUÉ es troben en un projecte mà a mà. Dos discursos regits per l’abstracció més pura conviuen gràcies a la pintura, l’escultura i l’obra gràfica original en el nostre espai. Mesos de feina en els seus estudis, compaginats amb una estada en els obradors del Taller 6A han generat un resultat plener.

Lola Berenguer basa la seva obra en l’abstracció geomètrica pura i depurada, realitzant series d’obres que es caracteritzen per la presència de formes geomètriques de perfils molt nítids que s’articulen entre si. Amb una geometria subtil i elegant, però a la vegada de formes contundents, Lola Berenguer pot arribar a enganar l’espectador per la utilització de formes geomètriques messies que semblen realitzades en collage, però es tracta sempre d’acrílic. Per aquest projecte en concret Lola Berenguer presenta una sèrie de peces úniques en acrílic sobre fusta/llenç, juntament amb un sèrie d’obres gràfiques originals realitzades als obradors del 6A.

Els treballs de Pepa Satué es caracteritzen per una investigació formal envers la geometria amb la recerca d’equilibris i tensions, que rompen l’espai purament pla de la figura, duent-la al límit de l’experimentació a través de les seves series. L’artista realitza obres en volum però amb l’abstracció geomètrica sempre com a protagonista. Per aquest projecte en concret, Pepa Satué presenta una sèrie de peces úniques: tant escultures com papers (utilitzant la tècnica de la impressió digital enriquida amb dibuix a ma), juntament amb un sèrie d’obres gràfiques originals realitzades als obradors del 6A. Per a la part d’obra gràfica, Pepa Satué, a part de la litografia, experimenta amb la xilografia.

MITJANS

Category
Exposicions