Floema. Mònica Fuster

FLOEMA BY MÒNICA FUSTER (2012)

Apunts sobre el projecte Floema

El punt de partida del projecte Floema és l’estudi de la natura i més concretament de la botànica. Tot i que aquest projecte es presenta en una fase de construcció i transformació permanent, va començar a desenvolupar-se el maig del 2011 amb la necessitat de dissenyar i crear dos jardins verticals, un a l’exterior, als Jardins de Tramuntana (Ctra de Valldemossa Km 9’6 ), i un a l’interior, a la 6a Galeria d’Art, com una mena d’ofrena per celebrar el seu 30è Aniversari. Paral·lelament a la realització d’aquests jardins he anat desenvolupant tot un corpus visual construït per dibuixos, gravats, fotografies, pel·lícules i escultures vives que conformen el conjunt del projecte Floema. En termes botànics es denomina Floema el teixit vascular de les plantes encarregat de conduir la saba des dels òrgans fotosintètics cap a la resta de l’organisme vegetal. Aquest concepte em serveix com eix vertebrador de l’obra i també del meu sistema de creació, el qual es va construint pausadament alhora que es crea tota una xarxa d’interrelacions, que es poden percebre a través del documental de videocreació realitzat conjuntament amb Francoiçe Polo. La pel·lícula Floema s’inicia amb el procés de realització del jardí vertical tractat des d’un prisma purament pictòric i sensitiu, pensat com una pintura mural viva, on es crea dins un univers de caos – ordre acotat. Aquest procés videogràfic abraça des dels primers dibuixos més representatius fins a la construcció del jardí i les seves metamorfosis, alhora que narra part del desenvolupament d’un conjunt d’obres plàstiques abstractes basades en la simultaneïtat, el ritme i la superposició, conceptes implícits en el propi jardí. Tot això comportarà la transformació de la representació del jardí en una metàfora. El que he presentat a París, a la Galeria Kartner, al mes de maig és una part d’aquest procés a través de dibuixos preparatoris, fotografies i la pel·lícula documental. El 22 de juny presentaré la proposta en tota la seva extensió a la 6a Galeria d’Art mitjançant un projecte dissenyat específicament per a aquest espai. De manera que tant l’obra plàstica com la natura es fusionaran per crear un món en si mateix, un món d’imatges que s’interrelacionen i superposen creant una mena de xarxa visual i narrativa construïda per analogies. La Galeria esdevindrà doncs un recinte concret d’una inesperada densitat, un recinte finit i alhora infinit. Voldria que l’exposició Floema, que abraçarà la temàtica del jardí, fos en sí mateixa una mena d’experiència empírica per a un jardí transitat real i alhora imaginari, construït i alhora desconstruït. Gràcies a: 6A GALERIA D’ART, Jardins de Tramuntana_ Francoiçe Polo_ Pepe Cañabate _Pere Coll.

Mònica Fuster (Juny 2012)

MITJANS

Category
Exposicions