Esti1. Col·lectiva

ESTI1 BY RAMON CANET, JOAN CORTÉS, RAFA FORTEZA, FEDERICO GRANELL, LARAMASCOTO, DAVID MARTÍNEZ SUÁREZ, NAUZET MAYOR, FERNANDO PAGOLA (2015)

És un projecte comissariat per 6A GALERIA D’ART on es reuneix l’obra dels artistes RAMON CANET, JOAN CORTÉS, RAFA FORTEZA, FEDERICO GRANELL, el col·lectiu LARAMASCOTO, DAVID MARTÍNEZ SUÁREZ, NAUZET MAYOR i FERNANDO PAGOLA. La convivència de l’abstracció amb el figuratiu, així com la peça única amb l’obra gràfica original i l’obra pictórica amb l’escultura, generen un diàleg entre les obres del tot dinàmic i coherent. Totes les obres sumen i completen un projecte aparentment dispers, per les evidents diferències entre els diferents discursos artístics, però que en conjunt es complementen donant un sentit ple a l’Estiu expositiu de 6A GALERIA D’ART.

MITJANS

Category
Exposicions