Carles Valverde

CARLES VALVERDE

En el marc de les celebracions amb motiu del 35è aniversari de 6A GALERIA D’ART -TALLER 6A, l’artista Carles Valverde ha realitzat un projecte específic per al nostre espai. L’artista ha treballat en el seu estudi de Suïssa, tenint present constantment les característiques especials de l’arquitectura que defineix la Galeria. Un projecte on l’obra gráfica original realitzada en els obradors del Taller 6A durant el mes d’abril, establirá  el ritme amb escultures realitzades expressament. La geometria intuïtiva però precisa amb gran rigor i sobrietat que caracteritza l’obra de Carles Valverde, establirà  diàleg amb l’arquitectura que defineix el nostre espai expositiu de diferents nivells, diferents plànols, on la sensualitat dels materials nobles treballats per l’aartista conviuran amb el color esporàdic i la llum que complementen la seva obra. L’escultura, en acer patinat o oxidat, s’orienta seguint els eixos bàsics: la horitzontalitat i la verticalitat, però sempre tenint en compte l’espai per al qual ha estat concebuda, establint així­ un joc d’harmonia i referència amb les parets. Les escultures es desenvolupen en l’espai, estenent la seva massa fins articular uns volums o retalls de metall en inox, fins i tot fil de plata. Amb l’escultura, l’artista provoca en ocasions la intervenció de l’espectador, convidant a la manipulació dels blocs d’acer mací­s per trobar una solució de presentació, sempre transitòria i personal, diferent de la de l’artista. En el nostre taller, l’artista ha treballat diferents tècniques com la xilografia, el gravat calcogràfic i la litografia, per tal de satisfer les seves inquietuds en el camp de la investigació. Utilitzant diferents tècniques i diferents formats, l’artista genera un discurs, com a prolongació de l’element escultòric, on el moviment i el color són fonamentals per entendre l’obra. Així­, realitzant una sèrie que gira entorn del mateix motiu, però en tècniques d’estampació tradicionals tan diverses, l’artista transmet el sentiment que el mou en la recerca de volum, aconseguint diferents lectures del Tot.

MITJANS

Category
Exposicions